Opicon

Koer

OPICON har i tæt samarbejde med en række eksperter indenfor landbrugssektoren, kvægbrugsrådgivere, dyrlæger og kvægbrugere udviklet et produktprogram og en proces, som muliggør anvendelsen og genbrug af sand i liggebåse i større malkebesætninger uden de hidtil store besværligheder når sandholdig gylle skal håndteres. Derved sikres bedre dyrevelfærd og en højere produktivitet i større malkebesætninger.

 

OPICONs fokus er at udvikle og markedsføre maskintekniske løsninger til landbruget både i Danmark og i udlandet når sandholdig gylle skal behandles. Dette medfører, at du hos os finder en fremtidsorienteret samarbejdspartner der kan levere holdbare og driftssikre anlæg, til glæde for dine dyr og din økonomi.

 

OPICON er en afdeling af maskinfabrikken Stjernholm A/S, som siden 1997 har fremstillet maskinudstyr, service og knowhow til en lang række kommunale og industrielle renseanlæg. Stjernholms produkter er kendt for deres høje kvalitet og driftssikkerhed. Tilpasset landbrugets krav danner de derved et solidt fundament for det udstyr, OPICON leverer.