Dyrevelfærd

Dyrevelfærd

Det er almindeligt anerkendt blandt kvægbrugsrådgivere og dyrlæger, at malkekøer yder mere, når stalden indrettes efter koens naturlige adfærd og behov.

Landmanden kan ganske enkelt øge produktiviteten ved at sikre, at køerne har det godt!

En af vejene til bedre dyrevelfærd og dermed øget produktivitet er, at give køerne sand i sengebåsene.

Der er gennemført en række undersøgelser som dokumenterer dette forhold - undersøgelser, som entydigt bekræfter, at det er en god idé at lade køerne hvile og sove i sand - når blot man kan fjerne de tekniske og økonomiske ulemper ved dette.

Med OPICONS unikke løsning elimineres disse ulemper