Dokumentation

Dokumentation

Kriterierne for en succesfuld funktion af et sandvasker-system er:

  • 90 % eller mere af sandet tilbageholdes.
  • Sandet skal indeholde så få bakterier og så lidt fibre som muligt, så det kan genanvendes hurtigst muligt. 

Kriterierne for succesfuld funktion udarbejdes baseret på kundens krav og situation i hvert enkelt tilfælde. I samarbejde med kunden defineres kriterierne og der fastsættes en metode for udtagelse og analyse af prøver hos godkendte laboratorier.

Dokumentation udarbejdes.

Læs også Inger Dalgaards artikel: Madrasser er yt - vi vil...