Opicons 5 anlæg startet op i Holland

01.09.2017

Opicons 5. sandvaskeranlæg er nu startet op i 2017 og i stabil drift ved Vinke Steenwijk i Holland.

Gården har plads til 400 SDM malkekøer og anlægget frarenser ca. 90 % af det tildelte sand.

Sandet kan genbruges i stalden efter at det er lagret i 3 uger.

Anlægget er nu det 5. opicon anlæg der er i stabil drift.